Informacje o Spółce


„FAUSTA AGRO"
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krośnie                  (38-400) przy ul. Lwowskiej Nr 10, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym
       w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego  pod        
             numeremKRS: 0000161709,NIP: 684-10-05-358, REGON: 370178079,
          kapitał zakładowy w wysokości 1.402.000,08 złotych w całości opłacony.
Szybki kontakt z Prokurentem Spółki umożliwia poniższy formularz :
Ogłoszenie o podziale Spółki Fausta Agro Sp. z o.o.
Copyright Nazwa.pl